Những lưu ý khi phát triển bất động sản tích hợp

Chủ đầu tư phát triển các dự án bất động sản tích hợp cần xem xét các yếu tố về quy hoạch chỗ đỗ xe, không gian tiện ích nội khu cẩn trọng. Đơn vị nghiên cứu tư vấn bất động sản JLL cho biết khái niệm “đô thị trong đô thị” là một xu hướng trong tương lai của thị trường. Hình thái đô thị...