Bình Thuận thu hồi hơn 730ha đất để thực hiện dự án

UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất hủy bỏ 17 dự án với diện tích 200,5 ha và tiếp tục chuyển 45 dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau 3 năm chưa thực hiện với diện tích thu hồi đất 733,71 ha. Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh, ông Lê Tấn Phong – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã nghe báo cáo Danh...