Đánh thuế bất động sản: “Người chưa sở hữu đất sẽ hưởng lợi đầu tiên”

Chính sách thuế bất động sản nếu được ban hành hiệu quả sẽ góp phần ngăn ngừa cơn sốt đất, hạn chế tình trạng đầu cơ thì người hưởng lợi đầu tiên là những người chưa sở hữu bất động sản. Đó là một trong những nhận định của luật sư Lê Văn Hồi, Giám đốc Công ty Luật My Way liên quan đến chính...